Transformació digital, col·laboració i productivitat

La seva guia en la transició i adopció de la transformació digital

Transformació digital, col·laboració i productivitat

La seva guia en la transició i adopció de la transformació digital

L’ajudem en la transformació digital

Ajudem a les empreses i, sobretot, a les persones, en aquest procés continu. Som un Partner que guia en la transició i adopció d’aquestes noves maneres de treballar perquè sigui el més amigable possible.

Comptem amb professionals certificats i amb una gran experiència en cadascun dels procediments i eines que implementem.

Intranet i espais de col·laboració

Proporcioni eines per fomentar el treball en equip

Les organitzacions actuals necessiten espais de col·laboració optimitzats, llocs on tenir un punt de comunicació únic i que permetin aprofitar al màxim les capacitats dels seus treballadors amb solucions que encaixin amb les necessitats del seu negoci.

NexTReT acompanya als seus clients en l’estudi per a dissenyar i implementar les eines necessàries per a una gestió eficient del coneixement de l’empresa, simplificar la forma en què les persones col·laboren, troben i comparteixen la informació i d’aquesta manera prenen les millors decisions.

Per a dur a terme aquest tipus de projectes treballem amb Microsoft 365 i la seva suite de productes com SharePoint online, Teams, Planner, PowerPlatform, Yammer, etc. Eines de col·laboració que li permetran implementar entorns d’alta productivitat i comunicació com a Intranets, eines de gestió de processos intel·ligents, sistemes de gestió documental i entorns de col·laboració integrats en tota la suite.

Gestió documental

Implementem sistemes de gestió documental basats en productes, eines i metodologies

Aquests sistemes permeten a les organitzacions construir una estratègia de gestió completa del cicle de vida dels seus continguts digitals, des de la creació, classificació, emmagatzematge, recuperació i distribució, fins a la custòdia, seguretat i autenticació. Facilitant la col·laboració, comunicació i compartició de la informació entre els seus empleats i alhora millorant el rendiment i l’eficiència de la companyia, aplicant principis de racionalització i economia i donant compliment a les polítiques definides d’acord amb la normativa vigent de seguretat i protecció de la informació.

Administració electrònica

Acompanyem a les empreses en l’adopció de l’administració electrònica, implementant solucions per a la digitalització dels processos de treball, dotant-los de major agilitat, dinamisme, eficiència i flexibilitat, per a adaptar-los a les necessitats canviants del negoci.

Aquestes solucions contemplen la possibilitat d’integració amb els diferents sistemes d’informació de la companyia, facilitant l’intercanvi de dades entre aquests, amb una gestió integral i centralitzada de tot el flux de negoci.

Firma electrònica

Dins de la filosofia del paperless i de la transformació digital que moltes organitzacions estan duent a terme, està la gestió de la signatura digital, que permet comunicar a les empreses, treballadors i persones en la gestió d’acords, la seva signatura i la validesa legal d’aquesta, integrant aquests sistemes en la gestió documental si fos necessari.

NexTReT ajuda als seus clients en la transformació digital implementant i acompanyant a l’adopció de les diferents eines de signatura digital existents en el mercat, concretament, amb Adobe Sign i Validated ID, productes de referència en el mercat que permeten realitzar la signatura digital amb els diferents nivells de seguretat exigits per les lleis europees per a la seva validesa legal.

Des de NexTReT l’ajudem a implementar aquestes eines i integrar-les en els teus sistemes de manera ràpida i eficient, així com acompanyant als nostres clients en una adopció ràpida per al seu ús i desenvolupant integracions amb els diferents sistemes documentals corporatius o en la pròpia automatització de processos, integrant la signatura digital com un pas més de l’aprovació de propostes, acords, etc.

Portal Web

Dissenyem, desenvolupem, migrem i mantenim el seu portal web.

El nostre equip està format per professionals amb una gran experiència en disseny, maquetació i desenvolupament de portals web.

Conjuntament triarem l’opció que més s’adapti a les seves necessitats, tant de desenvolupament com d’integració.

Crearem un portal amb les màximes prestacions per a la captació i conversió de clients.

Integrem tot tipus de solucions CMS o bé li dissenyem i construïm l’opció que millor s’ajusti a les seves necessitats, incorporant altres competències d’àmbit social i col·laboratiu (blogs, fòrums, xats, etc.) o publicitari.

Desenvolupament d’aplicacions i Apps

Productivitat i mobilitat en una única eina

Les nostres solucions inclouen el disseny i la construcció d’aplicacions per a cobrir les necessitats de negoci de la seva àrea o departament.

Disposem d’experiència i coneixements tant tecnològic com funcional per a executar amb solvència qualsevol fase del cicle de vida d’un projecte de desenvolupament, des de la consultoria tecnològica, el disseny i construcció fins a la seva explotació, migració de dades, posada en marxa i execució d’evolutius o correctius.