Transformació digital, col·laboració i productivitat

La seva guia en la transició i adopció de la transformació digital

Transformació digital, col·laboració i productivitat

La seva guia en la transició i adopció de la transformació digital

L’ajudem en la transformació digital

Ajudem a les empreses i, sobretot, a les persones, en aquest procés continu. Som un Partner que guia en la transició i adopció d’aquestes noves maneres de treballar perquè sigui el més amigable possible.

Comptem amb professionals certificats i amb una gran experiència en cadascun dels procediments i eines que implementem.

Intranet i espais de col·laboració

Proporcioni eines per fomentar el treball en equip

Les organitzacions actuals necessiten espais de col·laboració optimitzats, llocs on tenir un punt de comunicació únic i que permetin aprofitar al màxim les capacitats dels seus treballadors amb solucions que encaixin amb les necessitats del seu negoci.

NexTReT acompanya als seus clients en l’estudi per a dissenyar i implementar les eines necessàries per a una gestió eficient del coneixement de l’empresa, simplificar la forma en què les persones col·laboren, troben i comparteixen la informació i d’aquesta manera prenen les millors decisions.

Per a dur a terme aquest tipus de projectes treballem amb Microsoft 365 i la seva suite de productes com SharePoint online, Teams, Planner, PowerPlatform, Yammer, etc. Eines de col·laboració que li permetran implementar entorns d’alta productivitat i comunicació com a Intranets, eines de gestió de processos intel·ligents, sistemes de gestió documental i entorns de col·laboració integrats en tota la suite.

Gestió documental

Implementem sistemes de gestió documental basats en productes, eines i metodologies

Aquests sistemes permeten a les organitzacions construir una estratègia de gestió completa del cicle de vida dels seus continguts digitals, des de la creació, classificació, emmagatzematge, recuperació i distribució, fins a la custòdia, seguretat i autenticació. Facilitant la col·laboració, comunicació i compartició de la informació entre els seus empleats i alhora millorant el rendiment i l’eficiència de la companyia, aplicant principis de racionalització i economia i donant compliment a les polítiques definides d’acord amb la normativa vigent de seguretat i protecció de la informació.

Administració electrònica

Acompanyem a les empreses en l’adopció de l’administració electrònica, implementant solucions per a la digitalització dels processos de treball, dotant-los de major agilitat, dinamisme, eficiència i flexibilitat, per a adaptar-los a les necessitats canviants del negoci.

Aquestes solucions contemplen la possibilitat d’integració amb els diferents sistemes d’informació de la companyia, facilitant l’intercanvi de dades entre aquests, amb una gestió integral i centralitzada de tot el flux de negoci.

Firma electrònica

Dins de la filosofia del paperless i de la transformació digital que moltes organitzacions estan duent a terme, està la gestió de la signatura digital, que permet comunicar a les empreses, treballadors i persones en la gestió d’acords, la seva signatura i la validesa legal d’aquesta, integrant aquests sistemes en la gestió documental si fos necessari.

NexTReT ajuda als seus clients en la transformació digital implementant i acompanyant a l’adopció de les diferents eines de signatura digital existents en el mercat, concretament, amb Adobe Sign i Validated ID, productes de referència en el mercat que permeten realitzar la signatura digital amb els diferents nivells de seguretat exigits per les lleis europees per a la seva validesa legal.

Des de NexTReT l’ajudem a implementar aquestes eines i integrar-les en els teus sistemes de manera ràpida i eficient, així com acompanyant als nostres clients en una adopció ràpida per al seu ús i desenvolupant integracions amb els diferents sistemes documentals corporatius o en la pròpia automatització de processos, integrant la signatura digital com un pas més de l’aprovació de propostes, acords, etc.

Portal Web

Dissenyem, desenvolupem, migrem i mantenim el seu portal web.

El nostre equip està format per professionals amb una gran experiència en disseny, maquetació i desenvolupament de portals web.

Conjuntament triarem l’opció que més s’adapti a les seves necessitats, tant de desenvolupament com d’integració.

Crearem un portal amb les màximes prestacions per a la captació i conversió de clients.

Integrem tot tipus de solucions CMS o bé li dissenyem i construïm l’opció que millor s’ajusti a les seves necessitats, incorporant altres competències d’àmbit social i col·laboratiu (blogs, fòrums, xats, etc.) o publicitari.

Desenvolupament d’aplicacions i Apps

Productivitat i mobilitat en una única eina

Les nostres solucions inclouen el disseny i la construcció d’aplicacions per a cobrir les necessitats de negoci de la seva àrea o departament.

Disposem d’experiència i coneixements tant tecnològic com funcional per a executar amb solvència qualsevol fase del cicle de vida d’un projecte de desenvolupament, des de la consultoria tecnològica, el disseny i construcció fins a la seva explotació, migració de dades, posada en marxa i execució d’evolutius o correctius.

Gestió del Canvi

Conegui la Metodologia Prosci

En l’era de la transformació digital, el canvi dràstic és la nova norma i les empreses de referència ja estan obtenint les recompenses d’aquesta transformació digital. Aquesta transformació digital permet a les organitzacions atreure als millors talents, empoderar als empleats i oferir productes i serveis innovadors, tot això amb operacions simplificades, centrades en experiències extraordinàries dels clients.

Les aplicacions empresarials modernes impulsen millores en la integritat de les dades que permeten prendre decisions més ràpides i millors, i realitzar accions més efectives. Per a les organitzacions que adopten la transformació digital com a estratègia empresarial, els resultats són la diferenciació del mercat i l’avantatge competitiu.

Per a moltes organitzacions, la perspectiva d’adoptar la transformació digital és descoratjadora. Els consumidors han vist grans millores en els productes digitals i les tecnologies d’estil de vida en els últims anys, però la majoria de les empreses han trigat més a canviar. Per això NexTReT, basant-se en les millors pràctiques de PROSCI, ha desenvolupat una guia d’adopció per a implementar en els seus projectes.

La compilació d’aquesta guia de procediments fàcil de seguir conduirà al nostre client, pas a pas, a través de la millor manera d’implementar els projectes. Els coneixements que compartim provenen de les nostres experiències més reeixides, que han maximitzat el poder de la inversió realitzada, en adoptar múltiples tecnologies.

Concebre

Aquesta etapa és fonamental per al recorregut, ja que estableix els objectius de negoci per a mesurar l’èxit.

  • Reunir al seu equip
  • Definir l’estratègia de negoci
  • Determinar la preparació

Incorporar

En aquesta fase es treballa amb les principals parts interessades per a crear i llançar el seu pla d’adopció. Es prepara l’entorn i es prova el seu enfocament d’adopció amb els primers usuaris.

  • S’utilitzen comentaris per realitzar ajustaments abans d’escalar a la empresa.
  • Es crea el pla d’adopció.
  • Es llança per als primers usuaris.
  • S’ajusta el pla.

Generar valor

La implementació a escala completa i l’èxit empresarial depenen de l’ús i la satisfacció. Això requereix la planificació a través de les fases Concebre i Incorporar, a més d’excel·lència operativa contínua.

  • Supervisar l’adopció de l’usuari final
  • Mesurar i notificar l’ús
  • Fomentar el compromís continuat

Cas d’èxit