Solucions de govern IT

Simplifiqui la gestió i monitorització del seu servei IT amb eines especialitzades.

Solucions de govern IT

Simplifiqui la gestió i monitorització del seu servei IT amb eines especialitzades.

Monitorització IT

NexTReT presenta com a plataforma de monitoratge: OP5 Monitor.

OP5 Monitor és un producte de software per al monitoratge de xarxes, basat en el producte de codi obert Nagios, promogut i desenvolupat per OP5 AB. OP5 Monitor mostra l’estat, situació, i rendiment de la xarxa i les TI que s’estan monitorant, i té integrat un registre bàsic dels logs en el sistema anomenat: OP5 Logger (syslog). El software controla, visualitza, i soluciona problemes de TI, recollint la informació, tant del Hardware com del software, sigui virtual i/o en serveis sobre el núvol.

OP5 Monitor permet un monitoratge en alta disponibilitat (peers), i/o un monitoratge distribuït (pollers). Combinant totes dues tecnologies natives, podem realitzar un escalat de la infraestructura a mesura que creixen els nostres requeriments.

+ informació sobre OP5

Més solucions de Monitoratge

Gestió de Servei: Freshservice

Freshservice, com a eina de gestió d’incidències alineada amb processos ITIL, ofereix una experiència senzilla, intuïtiva i entenedora en un entorn web compatible amb la pràctica de majoria dels navegadors actuals. (Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome, Safari)

Saber més

Govern Windows 10 + End Point Manager

Microsoft EndPoint Manager i les seves versions anteriors (SCCM) o més light (Intune), ens ajuden al govern de la plataforma de lloc de treball (actualment Windows 10), permetent-nos el control del parc a nivell dels sistemes operatius instal·lats, quines versions de producte, quins canals, etc. Ens dóna una foto de la situació d’aplicacions instal·lades i compliment de llicenciament d’aquestes.

NexTReT, com Gold Partner Microsoft en les competències relacionades amb la infraestructura i el govern IT, presta els serveis necessaris per a cobrir les necessitats de govern del lloc de treball basat en Windows 10. Disposem del coneixement i experiència en els processos, les eines, i les capacitats tècniques.

Atenció al client omnicanal amb Freshdesk

Freshdesk és la manera més senzilla i eficient de donar suport als clients. És una solució cloud que redefineix i dona un aire nou a l’entorn de Helpdesk i al suport IT.

Facilita l’atenció al client gràcies a la fàcil gestió d’incidències, consultes i automatitzacions avançades.

Saber més