Solucions Teletreball

Augmenti la productivitat teletreballant amb les solucions que més s’adaptin a la seva organització

Solucions Teletreball

Augmenti la productivitat teletreballant amb les solucions que més s’adaptin a la seva organització

Virtualizació del lloc de treball (VDI)

Què és la Virtualizació del lloc de treball?

 • Mobilitat
 • Escalabilitat
 • Accés a aplicacions de negocio
 • Accés a servidors de fitxers
 • Col·laboració
 • Optimització d’amplada de banda

Escriptoris ideals per a models de Teletreball

Accés a les aplicacions des de qualsevol lloc i dispositiu de forma fàcil

1 – Com es materialitza?

S’analitzen els requeriments del lloc de treball a vitalitzar i a partir de:

 • Llista d’aplicacions a utilitzar
 • Dependències externes (fitxers, BBDD)
 • Configuracions especifiques a personalitzar

2 – Es crea una imatge BASE amb un TOT EN UN.

 • Replicables tantes vegades com la infraestructura permeti (1…N)
 • Plantegem una plantilla base estàndard que es pot evolucionar amb més aplicacions

Colaboració entre equips: Microsoft Teams

Microsoft Teams és l’eina central de les comunicacions intel·ligents en Microsoft 365

Microsoft Teams és l’eina central de les comunicacions intel·ligents en Microsoft 365, és un perfecte espai de treball en equip que uneix grans serveis col·laboratius de la plataforma com SharePoint Online, Planner, Stream, Forms, Power BI, etc.

Pel que fa a la col·laboració, la gran integració de Teams amb Microsoft 365 permet que els recursos multigeneracionals d’avui utilitzin les aplicacions d’Office amb les quals estan familiaritzats (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Planner i fins i tot Power BI) dins de l’entorn de Teams.

+ informació MS Teams

Accés remot a aplicacions corporatives amb acceleració

Treball en remot sense alterar el mètode d’accés a les aplicacions

Saber més

Acceleració d’aplicacions per a usuaris remots

 • Treball en remot sense alterar el mètode d’accés a les aplicacions.
 • Funciona sota una connexió VPN existent o mitjançant el seu propi mecanisme d’accés SSL.
 • Mínima alteració del lloc de treball existent.
 • Permet l’accés a les aplicacions com si estiguéssim en l’oficina.
 • Requereix un accelerador i un controlador de connexions en el data center i un client en les estacions de treball
 • Es llicencia per nombre d’usuaris concurrents. El client es pot instal·lar en totes les estacions, si es desitja.

Beneficis de ll’acceleració en usuaris remots:

 • Acceleració disponible a través de client VPN.
 • Possibilitat d’acceleració sense client VPN de manera segura.
 • Solució escalable amb llicenciament concurrent.
 • Acceleració d’aplicacions de negoci pròpies i de tercers.
 • Accés a servidors de fitxers.
 • Optimització d’amplada de banda.