Endpoint Manager i Microsoft Intune

Mantingui les dades en condicions de seguretat

Endpoint Manager i Microsoft Intune

Mantingui les dades en condicions de seguretat

Què és Microsoft Endpoint Manager?

Microsoft Endpoint Manager és una solució de Seguretat basada en serveis Cloud i On-Premise que ajuda a proporcionar l’àrea de treball i les funcions d’administració modernes per a mantenir les dades en condicions de seguretat, tant en el núvol com en l’entorn local.

Microsoft Endpoint Manager inclou els serveis i eines que s’usen per a administrar i supervisar dispositius mòbils, equips d’escriptori, màquines virtuals, dispositius inserits i servidors.

Microsoft Endpoint Configuration Manager és la solució integrada dins de Microsoft Endpoint Manager, que permet als departaments de IT administrar PC´s i servidors, mantenint el software al dia, establint polítiques de configuració i seguretat, i supervisant l’estat dels sistemes, mentre s’atorga als clients accés a les aplicacions corporatives amb els dispositius de la seva preferència.

Què és
Microsoft Intune?

Microsoft Intune és un servei basat en el núvol que se centra en l’administració de dispositius mòbils (MDM) i l’administració d’aplicacions mòbils (MAM). A més de MDM i MAM, atorga a les empreses la possibilitat de realitzar Co-management entre entorns On-Premises i Cloud, on es poden administrar equips locals des del Configuration Manager de System Center o bé des de la consola de Intune.

Microsoft Intune permet:

 • Triar estar al 100% en un núvol amb Intune, o aplicar una administració conjunta amb Configuration Manager i Intune.
 • Establir regles i configurar els valors dels dispositius personals i de l’organització per a tenir accés a les dades i les xarxes.
 • Implementar i autenticar aplicacions en dispositius, tant locals com mòbils.
 • Protegir la informació de la seva empresa controlant la manera en què els usuaris accedeixen a la informació i la comparteixen.
 • Garantir que els dispositius i les aplicacions siguin compatibles amb els requisits de seguretat.

Gestió i administració de PCs i dispositius mòbils

Amb la gestió de PC’s de Microsoft EndPoint Manager (MEM) i Microsoft Intune pot administrar els dispositius de Windows 10 de la mateixa manera que ho fa amb els dispositius mòbils de l’empresa.

Equips actualitzats

Aplica configuracions avançades tant de seguretat com de gestió del dispositiu

Desplegament d’aplicacions de Microsoft i de tercers

Control i protecció de les dades corporatives

Avaluació contínua del dispositiu

Administrar els dispositius

A Intune, adoptarà un enfocament adaptat a les seves necessitats per a administrar els dispositius. Quan els dispositius s’inscriuen i administren en Intune, els administradors podran:

 • Veure els dispositius inscrits i obtenir un inventari dels dispositius que accedeixen als recursos de l’organització.
 • Configurar els dispositius perquè compleixin els estàndards de seguretat i manteniment
 • Inserir certificats en els dispositius perquè els usuaris puguin accedir fàcilment a la xarxa Wi-Fi, o usar una VPN per a connectar-se a la xarxa.
 • Veure informes sobre usuaris i dispositius que són compatibles i no compatibles.
 • Treure les dades de l’organització si un dispositiu es perd, el roben o ja no s’usa.

Funcionalitats principals d’administrar els dispositius

 • Dispositius autoritzats
 • Esborrat selectiu de dades
 • Desplegament automatitzat d’aplicacions
 • Model d’autoservei per a TI
 • Supervisió de dispositius mòbils
 • Inventari i generació d’informes de hardware i software
 • Mesurar el compliment

Administrar les aplicacions

L’administració d’aplicacions mòbils (MAM) en Intune està dissenyada per a protegir les dades de l’organització en el nivell d’aplicació. Quan les aplicacions s’administren en Intune, els administradors poden:

 • Agregar i assignar aplicacions mòbils a grups d’usuaris i dispositius, inclosos usuaris de grups específics, dispositius en grups específics, etc.
 • Configurar les aplicacions perquè s’iniciïn o executin amb la configuració específica habilitada, i actualitzar les aplicacions existents que ja estan en el dispositiu.
 • <