Solucions tecnològiques per
al sector sanitari

Fem més fàcil el treball dels professionals sanitaris i millorem l’experiència del pacient.

Solucions tecnològiques per al sector sanitari

Fem més fàcil el treball dels professionals sanitaris i millorem l’experiència del pacient.

Serveis de consultoria i innovació

Podem col·laborar i assessorar a tots nivells, des del més tecnològic fins als circuits i processos assistencials, optimitzar recursos i reduir el temps de resposta i els costos associats.

Projectes de comunicació i integració

Solucions tecnològiques per a integrar diferents aplicacions, aparells i altres dispositius en un marc comú i estandarditzat, amb una interfície uniformitzada, que coordina els diferents processos.

Solucions Intel·ligents per a Sanitat

Més enllà d’un HIS, las Solucions Intel·ligents per a Sanitat són el conjunt de mòduls que donen solució a les diferents àrees funcionals d’un centre sanitari.

Projectes de Business Intelligence

Solucions estratègiques d’anàlisis de la informació, presa intel·ligent de decisions i Machine-Learning. Oferim la consultoria i la solució i tant podem emprar programari propi, com de tercers.

Veure totes les solucions de medicina