Referèncias i
casos d’èxit

Referèncias i
casos d’èxit

Allotjament plataforma crítica i servei de monitoratge
Saber més

Serveis informàtics d’explotació i manteniment correctiu
Saber més

Transformació del servei d’atenció al usuari
Saber més

Creació de l’entorn tecnològic i gestió global del servei
Saber més

Una infraestructura tecnològica per el creixement
Saber més

Optimització de la gestió d’equips amb Microsoft Intune
Saber més

Gestió Integrada amb System Center per a actualitzar Windows 8.1
Saber més

Una intranet per a la comunicació i la feina de tots els equips
Saber més

Serveis de desenvolupament amb metodologies àgils
Saber més

Automatització de processos per a la gestió laboral d’empleats
Saber més

CEPSA simplifica la gestió dels seus arxius amb GoAnywhere MFT
Saber més

Workflow d’aprovacions del Publications Committee
Saber més

Serveis de l'Oficina de Seguretat dels Sistemes d'Informació
Saber més