El Fòrum de Transformació Digital de l’Administració de Justícia, va tenir lloc el 20 i 21 d’abril en la sala d’actes Ernest Lluch de l’edifici dels ministeris de Sanitat, Consum i Benestar Social. Va ser inaugurat pel secretari d’Estat de Justícia, Tontxu Rodríguez, al costat del director legal de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), José María Campos.

Les jornades, que tenen com a objectiu acostar la cocreació de valor entre les administracions, la ciutadania i el sector privat, així com potenciar el paper de la Justícia en la transformació digital espanyola, van ser clausurades per la ministra de Justícia, Pilar Llop, i el president de la CEOE, Antonio Garamendi.

A partir d’aquestes jornades s’articularan 4 grups de treball estratègics, que engloben diferents grups de treball cadascun d’ells:

  1. Seguretat jurídica digital
  2. Innovació i millora del servei públic de justícia
  3. Dimensió internacional
  4. Contractació, solucions tecnològiques i fons europeus

NexTReT serà membre actiu d’aquests grups de treball aportant la seva visió i experiència tecnològica.