Monitorització de l’experiència
digital i APM

Monitorització de l’experiència digital i APM

Monitorització de l’experiència WiFi: Witch Monitor

Garanteixi la millor connexió Wi-Fi als seus usuaris finals

Cada vegada és més comú trobar llocs que permeten a l’usuari connectar-se a la seva xarxa Wi-Fi. Encara que a vegades, per diferents motius, com el nombre de persones connectades a la mateixa xarxa, la distància o les interferències fan complicat que la connexió sigui satisfactòria.

Què és?

Witch Monitor és una solució que monitoritza els serveis Wi-Fi i que avalua la qualitat del servei ofert als usuaris finals en temps real a través de dispositius independents connectats a la mateixa xarxa. Mitjançant un dashboard amb els principals paràmetres avaluats i amb índexs d’efectivitat Wi-Fi totalment objectius coneixerà l’experiència d’ús dels seus usuaris finals.

Com funciona?

Un sistema de realització de test, format per diversos dispositius de hardware autònom, es connecten de manera contínua als Hotspots (punts d’accés a Internet) per a realitzar tests funcionals amb l’objectiu de simular i conèixer l’experiència real de l’usuari connectat a la xarxa Wi-Fi.

Totes les dades recollides són mostrades en un únic dashboard en el qual pot realitzar comparatives amb històrics i anàlisis de tendències. En cas de fallades en la connexió, permet identificar la seva causa (punts, paràmetres de la xarxa Wi-Fi i elements de la xarxa) i en cas de queixes, comprovar les dades de qualitat del servei de l’usuari en temps real.

A més, tota la informació, processada i allotjada en el cloud, podrà ser consultada des de qualsevol lloc en temps real. La pròpia solució l’ajudarà a millorar l’experiència d’usuari, avisant-ho de la detecció d’anomalies en temps real que podrà resoldre al moment.

Saber més sobre Witch Monitor
+ Informació

Monitorització web i mòbil

Conegui, detecti i millori la disponibilitat de les seves aplicacions

Monitoratge d’experiència d’aplicacions, simulant a usuaris reals i amb l’accés a aplicacions i serveis automatitzats mitjançant la tecnologia pròpia de transaccions sintètiques (amb sondes o robots).

Application Estatus Monitor (ASM) és la solució desenvolupada per NexTReT per al monitoratge d’aplicacions web amb tecnologia de transaccions sintètiques. Aquesta solució s’ofereix com a servei gestionat i permet automatitzar navegacions complexes amb múltiples passos en aplicacions web amb continguts fixos o transaccionals. ASM alerta dels problemes de disponibilitat de les aplicacions en entorns productius i proporciona informació de rendiment molt valuosa. El seu funcionament està basat en navegadors web standard i sistemes operatius Windows, reproduint així de manera fidel l’experiència real dels usuaris.

Mobile Application Estatus Monitor (MASM) és la solució desenvolupada per NexTReT per al monitoratge d’aplicacions mòbils (apps) amb tecnologia de transaccions sintètiques.

+ Informació

Mobile Application Estatus Monitor (MASM) és la solució desenvolupada per NexTReT per al monitoratge d’aplicacions mòbils (apps) amb tecnologia de transaccions sintètiques.

Aquesta solució automatitza la navegació i ús d’aplicacions en dispositius mòbils amb l’objectiu de monitoritzar la seva disponibilitat i rendiment en entorns productius. Ofereix informació detallada en cas d’error. Disponible per a entorns Android i IOs.

Monitorització de
l’experiència digital

Aternity és la solució que permet conèixer l’experiència dels empleats en el lloc de treball, gràcies a l’anàlisi d’aplicacions, transaccions, dispositius i usuaris. La visibilitat i el control de recuperació automàtica impulsats per IA de Aternity ajuden als equips de IT a optimitzar el rendiment de les aplicacions empresarials per a millorar la productivitat dels empleats i la satisfacció del client, a mitigar el risc de transformació de IT, i a reduir el cost de les operacions de IT.