I + D + i

Projectes de valor mitjançant
Investigació + Desenvolupament + Innovació

I + D + i

Projectes de valor mitjançant Investigació + Desenvolupament + Innovació

El projectes actuals són els següents

​​​És una solució que monitora els serveis Wi-Fi i que avalua la qualitat del servei ofert als usuaris finals en temps real a través de dispositius independents connectats a la mateixa xarxa. Mitjançant un dashboard amb els principals paràmetres avaluats i amb índexs d’efectivitat Wi-Fi totalment objectius coneixerà l’experiència d’ús dels seus usuaris finals.

El Projecte “SDQF: Sistema distribuït de mesura de QoS sobre xarxes Wi-Fi d’accés Internet” amb la participació de NEXTRET S.L., amb número d’expedient TSI-100102-2017-3, ha estat cofinançat pel Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, així com cofinançat amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Pla Nacional de Recerca Científica, desenvolupament i Innovació Tecnològica 2013-2016.

PEACE (Plataforma d’Enviament i Analítica de Comunicacions Efectives)

És una plataforma mòbil que permet la comunicació entre persones que pertanyen a una comunitat, millorant la comunicació entre aquests col·lectius. La aplicació incorpora una solució analítica que permet processar la informació generada per la plataforma i per altres orígens d’informació per a presentar analítiques i indicadors relatius a les comunicacions realitzades.

El Projecte “Plataforma d’Enviament i Analítica de Comunicacions Efectives” amb la participació de NEXTRET S.L., amb número d’expedient TSI-100105-2017-23, ha estat cofinançat pel Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital així com cofinançat amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Pla Nacional de Recerca Científica, desenvolupament i Innovació Tecnològica 2013-2016.

PICAE (Publicació, Intel·ligent de Continguts Audiovisuals i Editorials)

El projecte PICAE (Publicació, Intel·ligent de Continguts Audiovisuals i Editorials) estudiarà models innovadors de recomanació de continguts audiovisuals i editorials amb un doble objectiu: millorar l’experiència d’usuari basada en el seu perfil i el seu entorn i, per tant, la seva satisfacció i fidelització, així com també millorar l’índex de consum digital d’aquests continguts, sobre la base d’identificar els productes que demanden aquestes noves formes de consum i com s’han de produir, distribuir i promocionar per a respondre a les necessitats d’aquest mercat emergent.