Formació

Mai deixi d’aprendre

Formació

Mai deixi d’aprendre

Curs de Vulnerabilitats i Gestió de Riscos

Una correcta protecció dels actius passa per la identificació i anàlisi de les amenaces i riscos per a prendre decisions correctes en les inversions en Ciberseguretat. Amb aquest mòdul formatiu s’adquireixen els coneixements necessaris per a afrontar aquestes tasques de manera adequada, així com el cumpliment del RGPD que exigeix la identificació i tractament dels riscos.

Així doncs, en finalitzar la formació, s’hauran adquirit els coneixements necessaris per a la identificació dels riscos i vulnerabilitats, així com la seva gestió, la primera i fonamental fase per a abordar la ciberseguretat de l’organització i tractar, analitzar i mitigar els riscos existents.

Modalidat
Online

Horari i duració
Curs de 6 hores
(dues jornades de 3 hores)

Veure més