Missió i valors

Som l’extensió IT dels nostres clients

Missió i valors

Som l’extensió IT dels nostres clients

El nostre objectiu és actuar com una àrea més dels nostres clients en clara coincidència d’objectius. Amb el nostre coneixement i compromís, contribuïm a la consecució dels reptes del nostre client.

A NexTReT no ens conformem amb ser simples proveïdors. Volem ser el partner IT de referència. Per a aconseguir-ho estem en permanent millora: nous productes, últimes tecnologies, tendències de mercat, etc. sense escatimar esforços en els nostres pilars natius: certificacions tècniques, metodologies de qualitat i constant col·laboració. Els nostres serveis incrementen dia a dia el seu valor, tant personal com professionalment, per a nosaltres i per als nostres clients.

Som una empresa de serveis i solucions IT especialitzada. Amb solucions de sistemes, projectes de desenvolupament, millores de rendiment d’aplicacions o serveis gestionats, ens focalitzem en les solucions tecnològiques que més valor aporten a les necessitats dels nostres clients. Estem en constant contacte amb fabricants, start-ups, universitats i fòrums tecnològics que engrandeixen el nostre coneixement tecnològic i ens permeten invertir per productes i serveis d’última generació.

Amb coneixement específic i visió tecnològica global som experts IT al servei del nostre client.

Els nostres valors

Producte, innovació, Referència Tècnica
Com avancem 

“Som una empresa innovadora que aprofundim en competències tècniques emergents, però ja provades amb l’objectiu de comprometre’ns amb el nostre client amb solucions òptimes que ens permeten evolucionar conjuntament. Som especialistes en les solucions que conté el nostre catàleg.”

 

Client i Mercat
Com ens veuen

Servim al responsable de tecnologia d’organitzacions mitjanes, grans i innovadores (sense diferenciació sectorial) qui ens reconeix pel valor diferencial de totes les nostres solucions i pel nostre compromís a mitjà termini. Ambicionem créixer tot el possible en els territoris que cobrim.

Producció i Qualitat
Com ho fem

Complim els compromisos acordats amb proactivitat i comunicant-nos amb el client perquè aquest tingui el control del que ens confia: això deriva en relacions de llarga durada. Adaptem la nostra organització, processos, sistemes i certificacions d’acord amb l’evolució de la tecnologia i estàndards.

Equip humà
El talent

Potenciem les capacitats professionals per a créixer en competitivitat i ocupabilitat. Incorporem talent extern sempre que és necessari tenir nous referents. Som un equip d’alta competència, rendiment i col·laboració, informant i alineat amb l’empresa, aportant solucions al nostre client.

Rendibilitat, Sostenibilitat i
Responsabilitat Social – El futur

“Creixem de forma sostinguda, ambiciosa i prudent aconseguint alta rendibilitat en tots els nostres projectes el que garanteix el futur de la companyia. Apostem pel creixement orgànic amb voluntat de permanència. Remunerem a treballadors i socis de manera generosa però prudent l’èxit aconseguit.”

Codi Ètic
Pla d’Igualtat d’Oportunitats