Simulació de Phishing

Eina per a la generació de campanyes de Simulació de Pishing

La formació i conscienciació també han de formar part de la prevenció enfront d’atacs, per la qual cosa hem desenvolupat una plataforma que incorpora un entorn complet de simulació de Phishing, que permet definir models de correus i realitzar campanyes de simulació d’enviament de Phishing, juntament amb el seguiment i la realització d’informes sobre les accions dutes a terme pels receptors dels correus, així com els resultats obtinguts.