Seguretat de les dades

Nivell adequat de seguretat i protecció de les dades

Seguretat de les dades

Nivell adequat de seguretat i protecció de les dades

Avui en dia totes les organitzacions s’enfronten a una sèrie de reptes cada vegada més complexos quan es tracta de la gestió de la seguretat i la protecció d’un dels seus actius més valuosos, les seves dades.

Disposem d’una gran experiència i productes altament especialitzats per a aconseguir un nivell adequat de seguretat i protecció de les dades.

Solucions de control d’accés

Oferim solucions de control d’accés a la xarxa (NAC), que permeten identificar i reconèixer el 100% els actius connectats a la seva xarxa en temps real, lliurar visibilitat completa a partir de la quantificació i qualificació d’actius en xarxes cablejades, Wi-Fi i VPN.

Saber més

Solucions d’auditoria, compliment i govern de dades

De manera constant les organitzacions i mitjançant els usuaris interns, externs, sistemes automatitzats, etc. estan generant dades. El volum d’aquestes dades creix de manera exponencial i les organitzacions necessiten eines que permetin implementar polítiques de govern de les dades, que abastin les necessitats de compliment, redueixin el risc d’exposició i es puguin implantar de manera ràpida i senzilla.

Utilitzant més de 40 col·lectors de dades (Data Collectors), l’eina recopila informació de servidors Windows, cabines NetApp, estacions de treball, Activi Directory, Exchange, BlackBerry, Share Point, SQL, etc… Una vegada que es recullen les dades, es poden veure els resultats en informes personalitzables, usar mòduls d’Anàlisis per a interactuar amb les dades, i fins i tot fer canvis de manera senzilla.

Soluciones de gestió i control dels usuaris privilegiats (PAM)

Els usuaris amb comptes privilegiats suposen un risc significatiu ja habitualment, les àrees de seguretat i IT no poden obtenir visibilitat completa de les seves activitats i si durant un atac un d’aquests comptes és vulnerat, l’afectació a la seguretat de l’organització pot ser crítica.

Implementem eines de protecció, control i auditoria a les activitats i accessos dels usuaris privilegiats (PAM), que permeten protegir i auditar les activitats dels usuaris privilegiats basant-se en les seves activitats.

Les eines proporcionen:

 • Comptes privilegiats temporals.
 • Accés certificat
 • Enregistrament i reproducció de sessions dels usuaris privilegiats
 • Administració delegada
 • Sessions DirectConnect
 • Gestió de credencials
 • Federació i autenticació amb targetes intel·ligents
 • Gestió de comptes de servei en temps real

Solucions de monitorització d’activitat dels arxius

Solucions de monitoratge d’activitats d’arxius per a servidors d’arxius de Windows i dispositius NAS (NetApp, EMC, Hitachi). Solucions dissenyades per a proporcionar als usuaris:

 • La capacitat de recopilar tota o l’activitat específica d’arxius per a valors específics o combinacions de valors.
 • Una interfície d’usuari neta i simple per a veure els resultats de les consultes executades amb les dades.
 • La capacitat d’alimentar dades d’activitat d’arxius a tecnologies alternatives com SIEM i / o exportar dades en formats que són fàcils de comprendre.
 • Recull fins a 17 tipus d’esdeveniments diferents en arxius i carpetes i en qualsevol àmbit. Amb la recopilació de dades simplificada, no sols obtindrà els detalls de cada esdeveniment, sinó una fracció de la grandària en comparació amb els registres d’esdeveniments natius.

Solucions de prevenció de fuga d’informació DLP.

Les solucions de prevenció de fugues d’informació que subministrem tenen com a finalitat prevenir les fugues d’informació l’origen de la qual està dins de la pròpia organització.

Saber més