Protecció avançada de l’endpoint

Antivirus, EPP i EDR com els coneix no resolen el problema de ciberseguretat per a l’empresa. Per a compensar, alguns depenen de serveis addicionals per a tancar la bretxa. Però confiar en el núvol augmenta el temps de resposta i la dependència de la connectivitat és massa arriscada, ja que només pren uns segons perquè un malware infecti un endpoint, causi mal irreparable i s’estengui per tota la infraestructura. Aquestes problemàtiques van influir en la incorporació d’una eina passiva de protecció del endpoint al nostre catàleg i ens permet oferir una resposta efectiva abans que sigui massa tarda.

Que ens aporta