Pentesting automatitzat

Les xarxes, els usuaris, els dispositius i les aplicacions canvien constantment i, com a resultat, exposen vulnerabilitats, és fonamental realitzar proves de penetració amb freqüència. Disposem d’un producte que permet validar la seva postura de ciberseguretat diàriament per a mantenir la guàrdia alta en tot moment. Permet posar a prova la infraestructura de l’organització mitjançant exploits basats en vulnerabilitats de la infraestructura, per a reportar febleses prioritzades segons amenaces i assoliments reals obtinguts de les proves de penetració realitzades automàticament.

Què ofereix la solució:

  • Sense agents: Zero instal·lacions o configuracions en la infraestructura.

  • Automàtic: Premi “Play” i comenci automàticament la prova de penetració.

  • Exploits sense afectació a la producció: Com un hacker, s’utilitzen exploits reals sense interrompre el servei.

  • Execució consistent: Torni a provar i validi les accions correctives realitzades.

  • Visibilitat del vector d’atac: Vegi cada pas en el vector d’atac per comprendre la visió del hacker.

  • Remediació prioritzada: Obtingui un resum empaquetat i clar dels passos de remediació a realitzar.

  • Tècniques de pirateria utilitzades: Aquesta seguretat de que es posen a prova les tècniques de hacking més actuals.

  • 24/7: Realitzi proves de penetració tots els dies, setmanaes o sempre que alguna cosa canviï en la seva infraestructura.