Project Description

Solució:
Implementació de Microsoft Endpoint Manager en mode Cloud 100%.

UOC

Implementació Endpoint Manager/Intune

La UOC – Universitat Oberta de Catalunya és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma a les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat. El seu model educatiu es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’e-learning.

La seva necessitat

A conseqüència de la pandèmia COVID, la UOC va haver de fer una reflexió estratègica i plantejar-se noves maneres de treballar. Abans de la pandèmia, la UOC treballava la major part del temps en una taula assignada i amb ordinador de sobretaula així que calia fer el salt al teletreball de manera àgil per a poder continuar donant servei. L’equip de NexTReT, amb l’estreta col·laboració de l’equip IT de la UOC, va posar en marxa 600 nous portàtils en 3 mesos. Va ser una gran oportunitat de modernitzar la tecnologia del punt de treball de la UOC, ara es mouen a un entorn remot Friendly.

La nostra solució

Microsoft Endpoint Manager/Intune permet la configuració de diversos escenaris de treball diferents podent utilitzar-se a través d’una solució 100% Cloud o hibrida. A la UOC es va optar per implementar una infraestructura 100% Cloud, buscant la independència de la infraestructura anterior On-prem basada en SCCM i buscant també uns temps de desplegament de la solució molt reduïts. Així, els nous equips que es van adquirir es van poder incorporar al servei de control i administració de Microsoft Intune de manera paral·lela a l’estructura productiva de manera ràpida.

En una segona fase del projecte, es van incorporar a Intune, els dispositius i aplicacions que estaven a la plataforma de SCCM, aconseguint, al final del projecte que la plataforma tingués els nous dispositius adquirits i els ja existents, i, eliminant la solució Onprem clàssica, obtenint una gestió cloud nativa de la infraestructura de Workplace de la UOC.

Resultat

Amb la instal·lació de Endpoint Manager, la UOC té coneixement en temps real sobre la situació del seu parc de Workplace a nivell de compliment de seguretat, llicenciament, pegats, compliance, etc. Sap en qualsevol moment quina és la situació real del seu parc Workplace a nivell de les aplicacions instal·lades. Té major velocitat per a nous desplegaments d’aplicacions i PC’s.

tornar a casos d’èxit