Project Description

Solució:
Portal web

Tecnologia:
Microsoft

Lecta

Nou portal públic amb tecnologia Sharepoint

Lecta Group és una companyia europea líder en la fabricació i distribució de papers especials per a etiquetes i embalatge flexible, paper estucat i no estucat per a edició i impressió comercial i altres suports d’alt valor afegit.

La seva missió està en la producció i distribució de paper, amb un compromís de qualitat i servei que satisfaci les necessitats del client, tot això des de criteris de rendibilitat econòmica, responsabilitat social i sostenibilitat mediambiental.

La seva necessitat

Lecta es va plantejar el desenvolupament del seu portal públic www.lecta.com amb la tecnologia Microsoft Office SharePoint Server 2013. Aquest projecte va ser iniciat per un altre proveïdor i va restar estancat a l’espera de fer els últims canvis que es necessitaven, així com per problemes de funcionament en ell. Per aquest motiu, Lecta va contactar amb NexTReT perquè els ajudéssim a finalitzar el projecte i a procedir al llançament final del seu portal.

La nostra solució

Des de NexTReT vam procedir a avaluar l’abast i les característiques del projecte i a obtenir el coneixement del portal. Es va realitzar la documentació tècnica i d’usuaris, es van modificar els diferents components i pàgines, es van resoldre les incidències tècniques que s’havien reportat, i es va procedir al desenvolupament de nous evolutius sobre el portal.

Una de les característiques més importants del portal era obtenir una constant actualització de tots els seus productes ja que tota la documentació relacionada amb les especificacions tècniques se sincronitza periòdicament amb la documentació de la seva intranet mitjançant desenvolupaments en tecnologia .NET.

Resultats

El resultat final és un portal públic multi-idioma (EN-ES-FR-IT) basat en SharePoint Server 2013 i personalitzat per a Lecta amb pàgines mestres, CSS, dissenys de pàgina, WebParts personalitzades, així com la corresponent sincronització de dades.

Gràcies al treball realitzat per l’equip tècnic de NexTReT, el projecte ha estat un èxit i el client ens ha expressat la seva satisfacció per la capacitat tècnica demostrada, així com per la professionalitat a l’hora d’abordar el conjunt del projecte: “No volia deixar d’agrair-vos la vostra contribució al nostre nou portal. Va ser un projecte complicat i en tot moment heu mostrat un nivell de professionalisme, dedicació i serveis elevats. A més, amb un tracte afable.” Anne Marie Martel, Head of En línia Strategy and Content at Lecta

tornar a casos d’èxit