Project Description

Solució:
Serveis gestionats

IntraCatalonia

Serveis informàtics d’explotació i manteniment correctiu

ACN és una agència de notícies pública que té com a missió articular l’espai català de comunicació, vertebrar el territori, contribuir a la projecció exterior del país i a la normalització lingüística; ser referent periodístic independent, plural i motor d’innovació. D’acord amb la seva visió, aspira a ser l’agència de notícies de referència de Catalunya, líder en la publicació de temes propis i de recerca, i model d’innovació tecnològica i de noves narratives periodístiques.

La seva necessitat

Des de la Agència Catalana de Notícies es requereix aconseguir proveir aquelles solucions que millorin l’eficiència tècnica, la gestió administrativa de les contractacions i l’eficiència econòmica dels actuals serveis TIC, així com dels quals es pugui requerir en un futur.

El seu objectiu és el de definir els serveis d’explotació dels sistemes d’informació de la ACN i de les comunicacions (TIC), creant i mantenint amb eficiència i qualitat els sistemes IT assegurant la seva continuïtat i disposar d’un servei de suport tècnic a usuaris d’alt nivell de qualitat i eficiència, d’acord amb les exigències del negoci, i segons els acords de nivell de serveis definits.

La transformació del servei d’atenció a l’usuari des de l’estat actual a les millors pràctiques i guies marcades en ITIL i altres estàndards coneguts de la indústria per a millorar la qualitat del servei en termes de: Gestió dels SLA, reporting, millora contínua i satisfacció dels usuaris.

La nostra solució

NexTReT ha configurat un plantejament global del servei, amb l’objectiu de definir, regular i executar de manera òptima cadascuna de les activitats realitzades, adaptant-los als procediments i activitats requerides per ACN. Per tal motiu, la definició d’un marc de treball ha permès la coordinació de cadascuna d’aquestes activitats durant la fase d’execució.

La solució s’ha basat en els següents aspectes:

  • En el conjunt de mecanismes i òrgans de decisió creats per a la Gestió del Servei.
  • En un conjunt de procediments basats en les bones pràctiques ITIL per a la gestió dels Servei de TIC de l’ACN.
  • En el conjunt d’eines per a la gestió del Servei, el seu suport i el manteniment de les aplicacions adscrites al Servei.

Els serveis inclosos en el projecte de col·laboració són els següents: 

  • Servei de Helpdesk i Monitoratge 24×7 (N1)
  • Servei d’Operació de Sistemes i de Manteniment d’aplicacions (N2)
  • Servei d’Administració (N3)

A més, NexTReT, ha dotat per a la solució els recursos tècnics i el servei de l’equip de professionals especialistes en el Cloud Público de Amazon Web Services aportant valor i experiència en el manteniment i solucions d’escalabilitat requerides per ACN en el seu entorn virtual.

Resultats

ACN disposa d’un servei d’atenció a l’usuari flexible amb un model de gestió integral adaptat a l’evolució de la demanda, eficient, que millora notablement el temps de resposta a les incidències, consultes i peticions disposant d’un sistema de gestió centralitzat que facilita el resum de totes les sol·licituds que hi ha en curs, en quin punt del flux de treball es troben i de qui o qui depèn que la sol·licitud avanci.

NexTReT ha proporcionat a ACN una infraestructura de sistemes fiable, que assegura la continuïtat del negoci; en alta disponibilitat, suportant el cas d’un desastre total; d’alt rendiment, per a maximitzar la producció; i escalable, que li permet fer front a les futures necessitats del negoci.

tornar a casos d’èxit