Project Description

Solució:
Solució de cloud privada formada per tecnologies líders del mercat.

Barcelona de Serveis Municipals

Allotjament plataforma crítica i servei de monitoratge

Barcelona Serveis Municipals (B:SM) és una empresa de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 2002 amb l’objectiu d’unificar en una sola societat la prestació de serveis municipals. Actualment, les activitats que gestiona B:SM són variades i inclouen des d’aspectes relacionats amb la mobilitat fins a la gestió d’instal·lacions de referència dedicades a la cultura, l’oci i la biodiversitat.

La seva necessitat

Per part de Barcelona Serveis Municipals es requereix disposar d’un nou centre de dades extern amb les màximes garanties d’estabilitat, escalabilitat i projecció per a la migració dels serveis crítics per als ciutadans. S’haurà de proveir de manera transparent per a B:SM la infraestructura necessària per a l’explotació del servei, així com efectuar la migració d’aquests serveis de manera innòcua per als ciutadans.

La necessitat ve determinada a poder oferir als ciutadans uns serveis més estables i de qualitat, garantint un alt nivell de confiança en els serveis prestats.

La nostra solució

NexTReT va plantejar una solució integral a fi de dotar i posar en marxa un servei cloud privat per a B:SM fent les tasques pròpies com:

 • Aprovisionament de la infraestructura.
 • Parametrització i securitació d’aquesta.
 • Migració dels serveis crítics des de la plataforma inicial.
 • Aprovisionament i gestió dels serveis recurrents.
  • Monitoratge de la infraestructura i serveis.
  • Monitoratge de l’experiència d’usuari a nivell web i aplicacions mòbils.
  • Còpies de seguretat i contingència.
  • Operació N1 i N2.
  • Seguiment i evolució del projecte i serveis.
  • Serveis de Cloud Computing: IaaS, PaaS i SaaS.

L’eix central del servei s’articula en la millora contínua dels processos i eines garantint l’estandardització sota la metodologia de qualitat establerta de manera interna per NexTReT.

Resultats

B:SM disposa d’una infraestructura de cloud privat sota els estàndards de mercat TI amb les màximes garanties de seguretat, escalabilitat i disponibilitat que li permeten proporcionar als ciutadans uns serveis de qualitat i eficiència com a estàndards.

La infraestructura desplegada i el servei d’explotació que la gestiona minimitzen de manera notable les incidències sobre la plataforma aplicant l’estandardització i homogeneïtzació en la gestió TIC sempre sota les premisses de millora contínua i qualitat dels serveis establerta internament per part de NexTReT.

tornar a casos d’èxit