Big Data i Intel·ligència Artificial

Rendiment, escalabilitat i temps real en processos avançats
amb intel·ligència artificial.

Tecnologia i serveis per a Big Data
i Intel·ligència Artificial

Proporcioni als sistemes de tractament de dades empresarials, IoT, temps real i altres la capacitat per a treballar amb grans
volums de dades en temps real i amb una escalabilitat extraordinària. Aplicació de tècniques avançades de
Machine Learning / Intel·ligència Artificial en un entorn escalable.

Proporcionem entorns escalables en cloud privat i cloud públic basats en tecnologies de Big Data i Intel·ligència Artificial.

Desenvolupem solucions basades en sistemes de Big Data i Intel·ligència Artificial en núvol privat i públic.

Proporcionem serveis des dels nostres Datacenters amb infraestructures de Big Data molt eficients.

Dissenyem i proporcionem sistemes de computació paral·lela Hadoop per a companyies que estan començant o que ja tenen projectes de Big Data consolidats.

Apliquem tècniques de data science per a obtenir informació valiosa per als nostres clients, amb tècniques de business intelligence, machine learning i intel·ligència artificial.

Característiques

 • Simplicitat i escalabilitat: solucions de pagament per ús en entorn cloud privat i cloud públic.
 • Multicloud: En els entorns cloud més habituals: AWS, Google Cloud i Azure. També en entorns compatibles amb núvol híbrid que permeten la gestió d’entorns en núvol públic i privat.
 • Amb serveis addicionals: seguretat, escalabilitat, maquinari, serveis de desenvolupament.
 • Amb preferència en tecnologies open source.
 • Serveis sobre infraestructures hiperconvergents.

Casos d’ús

 • Consultoria i implantació de Datalake.

 • Recol·lecció massiva de dades d’audiència o comportament d’usuaris en temps real per a crear informació analítica i recomanacions basades en consum.

 • La recol·lecció massiva de dades de màquines (IoT) per a mostrar dashboards, KPI i informació de tendències i anomalies.

 • Segmentació avançada de dades / clustering.

 • Detecció de fallades, frau, seguretat, etc mitjançant sistemes d’intel·ligència artificial.

 • Optimització de preus.

 • Analítica en temps real d’alt rendiment.

 • Motors de cerca.

 • Recomendadors multi criteri.

 • Anàlisi de text / processat de llenguatge natural.

 • Intel·ligència artificial aplicada al reconeixement d’imatges / vídeo.

Tecnologies

Hardware i xarxes d’alt rendiment basat en Supermicro, NVIDIA, Extreme Networks, Huawei.

Solucions multi cloud AWS, Google Cloud, Azure.

Plataformes híbrides basades en Red Hat Openshift amb kubernetes.

Bases de dades no sql com MongoDB.

Bases de dades documentals com SOLR o Elastic Search.

Construcció d’entorns orientats a microserveis en tecnologia Java, .NET i node.js.

Entorns de computació en Big Data: Hadoop, Spark, Kafka, etc.

Entorns de gestió de dades, seguretat i data science: Presto, Airflow, Ranger, H20.ai, MLFlow, Cloudera.

Sistemes d’intel·ligència artificial habituals: Keras, TensorFlow, entorns cloud.

Sol·liciti més informació