Avís Legal

​www.nextret.net​

Consulti la nostra Política de privacitat. 

1- INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deu d’informació disposat a la Llei34/2002 dels Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de l’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, nextret.net, (d’ara en endavant, Lloc Web) l’ostenta: NEXTRET SL, proveïda del NIF: B60345527 i inscrita a: Barcelona amb les següents dades registrals: tom 26.002, Llibre 96.513, Secció General, Full 0040, Inscrip. 1ª, del qual el representant és: Albert Domingo, i del qual les dades de contacte són:

Direcció:
Rambla Catalunya, 33
08007 Barcelona
Telèfon de contacte: 932 541 530
Fax: 934 175 062
Email de contacte: nextret.nextret.net

 

2- TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objectiu de les condicions: el Lloc Web 

L’objectiu de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’ar​bre de navegació (d’ara en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas s’ofereixin als Usuaris (d’ara en endavant, Serveis).

NexTReT es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en aquest puguin ser incorporats. L’usuari reconeix i accepta que el qualsevol moment NexTReT pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

 

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari és de caràcter lliure i, per norma general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir-ne, tret en allò relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització dels Continguts no requereix un prèvia subscripció o registre.

L’Usuari

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, pel qual s’accepten, des de que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de l’obligat compliment segons el cas. Tenint en compte la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de NexTReT proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per NexTret sense que sigui contrari a allò disposat per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre NexTReT i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de NexTReT es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. NexTReT no assegura que el Lloc Web compleixi les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té e seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se de que l’accés i la navegació compleixen amb la legislació local que li és aplicable, no assumint NexTReT cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

 

3-  ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

NexTReT no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts i Serveis. NexTReT farà tot allò possible pel bon funcionament del Lloc Web, però tot i així no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (software i hardware) de l’Usuari. En cap cas NexTReT serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als danys ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció d’un virus.

NexTReT tampoc es fa responsable dels danys que es poguessin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.​​

 

4- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant allò establert a la legislació vigent, NexTReT es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives, necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. Concretament, la mateixa respecta les següents normes:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • La Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Trobarà més informació sobre la protecció de dades a l’enllaç: https://www.nextret.net/es/politica-de-privacidad

 

5- POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitas d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari – en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar – per a que el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que l’ha implementat llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc Web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visita al Lloc Web, les pàgines visualitzades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats justa abans i després del mateix. Tot i així, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. La única manera de que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personal. En aquest sentit, per la utilització de les mateixes, serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, oferint mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, extraïble i documentat. ​

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per NexTReT per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’utilitza per a millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i la seva experiència com Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

La o les entitats encarregades del subministrament de cookies, podran cedir aquesta informació a tercers, sempre i quan la llei ho exigeixi o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a les esmentades entitats.​

Inhabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot inhabilitar, rebutjar i eliminar les cookies – total o parcialment – instal·lades al seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els que es trobin, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a l’altre. Com a conseqüència, l’Usuari ha de consultar les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. Suposant que rebutgi l’ús de cookies – total o parcialment- podrà seguir utilitzant el Lloc Web, tot i que podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix. ​

Canvis en la Política de Cookies

És possible que la Política de Cookies del Lloc Web canviï o s’actualitzi, per això és recomanable que l’Usuari revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què utilitzem les cookies.

 

6- POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de NexTReT posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, enllaços, banners, botons), directoris i motors de cerca que permetin als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc Web té com a objectiu facilitar als Usuaris la cerca i l’accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per la visita dels mateixos.

NexTReT no ofereix ni comercialitza per sí mateix, ni mitjançant a tercers, els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Tanmateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que s’hi pugui accedir mitjançant els enllaços.

NexTReT en cap cas revisarà o controlarà el contingut dels altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els esmentats llocs enllaçats.

NexTReT no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per NexTReT i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre lloc web, distint al Lloc Web de NexTReT haurà de saber que:

No es permet la reproducció – total o parcialment – de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense una autorització expressa de NexTReT.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre NexTReT i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement, ni acceptació de NexTReT dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

 

7- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

NexTReT per sí o com part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements contenidors en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran per conseqüent, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèries i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb objectius comercials, en qualsevol suport i qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització de NexTReT.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de NexTReT. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per a ús personal. L’Usuari, malgrat això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En el cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevols dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a NexTReT a través de les dades de contacte de l’apartat INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

 

8- ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

NexTReT es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i NexTReT es regirà per la normativa vigent i de l’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sometent als jutges i tribunals de Barcelona.

Última modificació: 6 de setembre de 2019​