Inicia

​​​​​Política del Sistema de Gestió Ambiental

La Direcció de NexTReT, compromesa amb el medi ambient, ha establert i implementat un Sistema de Gestió Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015, amb la finalitat de prevenir la contaminació, protegir el mediambient, reduir l'impacte de les nostres activitats i orientar les activitats de l'empresa cap al desenvolupament sostenible.

Conscients del compromís adquirit en el desenvolupament de les activitats professionals, tant la present política com els plans estratègics establerts, són reflex dels nostres valors corporatius, per la qual cosa per a això s'estableix, declara i assumeix els següents principis:

  • Detectar riscos i oportunitats ambientals que ens permetin anticipar-nos i prendre decisions oportunes que minimitzin els possibles danys ambientals que poguessin derivar-se.

  • Garantir el compliment de la legislació mediambiental i altres requisits existents aplicables a les activitats de NexTReT.

  • Definir objectius i metes de millora mediambiental i proporcionar els recursos necessaris per al compliment d'aquests.

  • Procurar la compra d'equips tecnològics amb certificacions d'eficiència energètica, així com la compra de material d'oficina amb certificat ecològic.

  • Impulsar el disseny de productes i ús de tecnologies eficients.

  • Assegurar l'ús responsable dels recursos naturals i materials per mitjà de la formació contínua del pers​onal i l'enviament de comunicacions periòdiques.

  • Garantir el control del consum dels recursos naturals i materials mitjançant l'establiment d'indicadors que ens permetin minimitzar la generació de residus.

  • Implicar a tot el personal en el Sistema de Gestió Mediambiental ressaltant la importància que cada persona conegui el seu paper dins del Sistema. Així com assegurar la difusió de la nostra Política de Medi ambient entre proveïdors i col·laboradors.

  • Realitzar avaluacions periòdiques del Sistema de Gestió Ambiental, que ens permetin analitzar els resultats aconseguits i ajustar les mesures ambientals, amb la finalitat de garantir la millora contínua.

  • Proporcionar un lloc de treball segur i saludable per a tots els nostres empleats.


​Amb això, NexTReT vol contribuir a la millora del medi ambient en benefici social, econòmic i ambiental de la societat.

​​

Data última revisió: 01/07/2020

Política medioambiental