Inicia

Formació


Curs de Vulnerabilitats i Gestió de Riscos

Una correcta protecció dels actius passa per la identificació i anàlisis de las amenaces i riscos per prendre decisions correctes en les inversions en Ciberseguretat. Amb aquest modul formatiu s'adquireixen els coneixements necessaris per afrontar aquestes tasques de manera adequada, així com el compliment del RGPD que exigeix la identificació i tractament dels riscos.

Així doncs, al finalitzar la formació, s'hauran adquirit els coneixements necessaris per la identificació dels riscos i vulnerabilitats, així como la seva gestió, la primera i fonamental fase per abordar la Ciberseguretat de l'organització i tractar, analitzar i mitigar els riscos existents.

Modalitat | Presencial

Horari i duració | Curs de 6 hores (dos jornades de 3 hores)


Curs de HCIA STORAGE

Curs oficial en els marcs Huawei ICT Academy i Huawei Authorized Learning Partner (HALP) orientat a la certificació oficial HCIA-Storage (H13-611) (Huawei Certified ICT Associate-Storage).

Al finalitzar la formació es tindrà la capacitat d'entendre, dissenyar i posar en marxa solucions d'emmagatzematge per la gestió de la informació corporativa, a través d'una presentació de les tendències en sistemes d'emmagatzematge, les seves aplicacions en entorns d'Intel·ligència Artificial, Big Data i Cloud Computing.

Un cop finalitzada la formació els alumnes podran examinar-se per obtenir la certificació oficial corresponent de Huawei en un centre Pearson VUE.​

Modalitat | Presencial

Horari i duració | Curs de 20 hores


Curs de HCIA Cloud Computing

Curs oficial en els marcs Huawei ICT Academy i Huawei Authorized Learning Partner (HALP) orientat a la certificació oficial HCIA-Cloud (H13-511) (Huawei Certified ICT Associate-Cloud)

Al finalitzar la formació es tindrà la capacitat d'entendre, dissenyar i posar en marxa una solució de virtualització en cloud amb dispositius hardware i components software de l'entorn FusionCloud de Huawei.

Un cop finalitzada la formació els alumnes podran examinar-se per obtenir la certificació oficial corresponent de Huawei en un centre Pearson VUE.​​

Modalitat | Presencial

Horari i duració | Curs de 15 hores (3 jornades de 5 hores)


Curs de HCIA WLAN

​Curs oficial en els marcs Huawei ICT Academy i Huawei Authorized Learning Partner (HALP) orientat a la certificació oficial HCIA-*WLAN (H12-311) (Huawei Certified ICT Associate - Wireless Local Area Network).

En finalitzar la formació es tindrà la capacitat d'entendre, dissenyar i posar en marxa solucions de gestió d'infraestructures sense cable basades en la tecnologia de punt d'accés, i controladors de Huawei, fent èmfasis en el funcionament i configuració del protocol CAPWAP, configuracions de seguretat i resolució de problemes.

Una vegada finalitzada la formació els alumnes podran examinar-se per a obtenir la certificació oficial corresponent de Huawei en un centre Pearson VUE.

Modalitat | Presencial

Horari i duració | Curs de 15 hores (3 jornades de 5 hores)

Formacio