Inicia

Formació


Curs de Vulnerabilitats i Gestió de Riscos

Una correcta protecció dels actius passa per la identificació i anàlisis de las amenaces i riscos per prendre decisions correctes en les inversions en Ciberseguretat. Amb aquest modul formatiu s'adquireixen els coneixements necessaris per afrontar aquestes tasques de manera adequada, així com el compliment del RGPD que exigeix la identificació i tractament dels riscos.

Així doncs, al finalitzar la formació, s'hauran adquirit els coneixements necessaris per la identificació dels riscos i vulnerabilitats, així como la seva gestió, la primera i fonamental fase per abordar la Ciberseguretat de l'organització i tractar, analitzar i mitigar els riscos existents.

Modalitat | Online

Horari i duració | Curs de 6 hores (dos jornades de 3 hores)

Formacio