Inicia

​​​​​Empresa

Millora contínua​​

A NexTReT tenim un total compromís per complir els requisits de la nostra activitat perseguint l'excel·lència.

Hem seguit aquesta premissa des de la nostra fundació i sempre serà una màxima per a tots aquells que formem l'empresa. Per això  és fonamental capacitar el nostre equip com a professionals altament competents per tal d'obtenir la confiança i satisfacció dels nostres clients. Atès que la nostra activitat està 100% relacionada amb el servei a client, no tenim cap dubte sobre la prioritat d'aquesta declaració com tampoc no dubtem del seu èxit.

Oferim serveis d'alta disponibilitat i protegim tota la nostra informació i la dels nostres clients complint amb controls de protecció davant de pèrdues, manipulacions o divulgacions no autoritzades. Aquests nivells de seguretat estan basats en els controls i objectius establerts a les Normes ISO 27001, ISO 20000-1 i les legislacions aplicables a la seguretat de la informació, la LSSI i la protecció de dades personals (LOPD).

NexTReT disposa d'un Sistema de Gestió Integrat certificat en les normes:

ISO 9001 (SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT). Certificació obtinguda l'any 2006.
Certificació que reconeix que NexTReT està compromesa amb la satisfacció del client i la millora contínua. Assegura que els productes i serveis oferts són objecte de controls i avaluacions de qualitat establerts en el sistema certificat.

ISO 27001 (SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ). Certificació obtinguda l'any 2010.
Certificació que garanteix que la seguretat de la informació es gestiona correctament, tot preservant-ne la confidencialitat, integritat i disponibilitat. Consulti la nostra Política de Seguretat​.

ISO 20000-1 (SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT EN SERVEIS TI). Certificació obtinguda l'any 2011.
Certificació que demostra que els serveis IT oferts compleixen amb les millors pràctiques. NexTReT disposa d'un marc de treball que ens ajuda a obtenir un major control sobre el bon funcionament dels serveis.​

​ISO 14001 (SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL). Certificació obtinguda l'any 2016.

Certificació que acredita que NexTReT contribueix al desenvolupament sostenible i està compromesa a realitzar les seves activitats de forma més amigable amb el medi ambient i assegurant el menor impacte sobre ell mateix. Consulti la nostra Política del Sistema de Gestió Ambiental.

    • Abast: Disseny, desenvolupament, implantació i manteniment de projectes en Tecnologies de la Informació i Comunicacions. Prestació de serveis tècnics en les modalitats de Serveis Professionals i Outasking. 
    • Seu certificada: Av. General Perón, 27, 1a planta,28020, Madrid.

ISO 15504 (QUALITAT DE PROCESSOS DE SOFTWARE). Certificació obtinguda l'any 2017.
Certificació que verifica que complim el nivell 3 de maduresa dels processos​ de desenvolupament del software basats en la norma ISO/IEC 12207:2008

​Pot consultar la nostra Política de Sistema de Gestió en el següent enllaç: Política del Sistema de Gestió​​
Mejora continua