Inicia

Formació

Curs de Vulnerabilitats i Gestió de Riscos

Objectius

Una correcta protecció dels actius passa per la identificació i anàlisis de las amenaces i riscos per prendre decisions correctes en les inversions en Ciberseguretat. Amb aquest modul formatiu s'adquireixen els coneixements necessaris per afrontar aquestes tasques de manera adequada, així com el compliment del RGPD que exigeix la identificació i tractament dels riscos.

Així doncs, al finalitzar la formació, s'hauran adquirit els coneixements necessaris per la identificació dels riscos i vulnerabilitats, així como la seva gestió, la primera i fonamental fase per abordar la Ciberseguretat de l'organització i tractar, analitzar i mitigar els riscos existents.

Dirigit a

Responsables de compliment i responsables de IT amb coneixements bàsics o nuls de Ciberseguretat. Responsables d'actius, responsables de seguretat segons ENS, RGPD, ISO 27001 i interessats en la Ciberseguretat.​

Continguts

Mòdul 1: Amenaces, Vulnerabilitats i Riscos

 • Definicions, relacions i diferencies

 • Tipus d’Amenaces

  • Segons l’origen

  • Segons el propòsit

 • Tipus de Vulnerabilitats

 • Vulnerabilitats especifiques IoT

 • Enginyeria Social

  • Tècniques

  • Phishing

Mòdul 2: Anàlisis de riscos

 • Definició

 • Anàlisis quantitatiu i qualitatiu

 • Model relacional

 • Identificació i Classificació

 • Avaluació i anàlisis​

Horari i duració

Curs de 6 hores (dos jornades de 3 hores)

Lloc d’impartició

NexTReT Barcelona

Preu

300€

Inscripcions

Inscriu-te a través del correu formacio@nextret.net (places limitades)​​


detall-formacio