Inicia

​​​​​​Witch Monitor

Garanteixi la millor connexió Wi-Fi als seus usuaris finals​​​​

 

Cada vegada és més comú trobar llocs que permetin a l’usuari connectar-se a la seva xarxa Wi-Fi. Encara que a vegades, per diferents motius, com el nombre de persones connectades a la mateixa xarxa, la distància o les interferències fan complicat que la connexió sigui satisfactòria.

Què és?

Witch Monitor és una solució que monitoritza els serveis Wi-Fi i que avalua la qualitat del servei Wi-Fi ofert als usuaris finals en temps real a través de dispositius independents connectats a la mateixa xarxa. Mitjançant un dashboard amb els principals paràmetres avaluats i amb índexs d’efectivitat Wi-Fi totalment objectius, coneixerà l’experiència d’ús dels seus usuaris finals.

Com funciona?​

Un sistema de realització de test, format per diversos dispositius de hardware autònoms, es connecten de forma contínua als Hotspots (punts d'accés a Internet) per a realitzar tests funcionals amb l'objectiu de simular i conèixer l'experiència real de l'usuari connectat a la xarxa Wi-Fi.

Totes les dades recollides són mostrades en un únic dashboard en el qual pot realitzar comparatives amb històrics i anàlisis de tendències. En el cas d'errors a la connexió, permet identificar la seva causa (punts, paràmetres de la xarxa Wi-Fi i elements de la xarxa) i en cas de queixes, comprovar les dades de qualitat del servei de l'usuari a temps real.

A més a més, tota la informació, processada i emmagatzemada al cloud, podrà ser consultada des de qualsevol lloc a temps​ real. La pròpia solució l'ajudarà a millorar l'experiència d'usuari, avisant-lo de la detecció d'anomalies en temps real que podrà resoldre al moment.

Per a qui?

Aquesta solució està especialment indicada per a grans xarxes Wi-Fi i/o entorns crítics.

 ¡A tothom li agrada estar ben connectat, faci-ho possible amb Witch Monitor!

Witch Monitor