Inicia

​​​​​​​​​​Política​ del Sistema de Gestió

​NexTReT és una empresa de serveis i solucions IT especialitzada, dedicada a optimitzar l'àrea TIC dels nostres clients i els ajudem a adquirir un nivell de seguretat òptim amb solucions i serveis especialitzats en infraestructures, desenvolupament d'aplicacions, qualitat de servei i ciberseguretat.

En NexTReT tenim un total compromís per a complir els requisits de la nostra activitat perseguint l'excel·lència. Hem seguit aquesta premissa des de la nostra fundació i continuarà sent una màxima per a tots els que componem l'empresa. Per a això és fonamental capacitar al nostre equip com a professionals altament competents per a obtenir la confiança i satisfacció dels nostres clients. Com que la nostra activitat està 100% relacionada amb el servei a client, no tenim cap dubte sobre la prioritat d'aquesta declaració al mateix temps que no dubtem de l'èxit d'aquesta.

Pel que fa a la relació que mantenim amb els nostres clients, en la prestació dels nostres serveis i en el lliurament dels projectes que implantem, el compromís de qualitat, seguretat en la gestió de la informació, respecte amb el medi ambient i millora contínua és present en tots els nostres processos.

És per això que en NexTReT hem implantat un sistema de gestió integrat basat en les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000-1 i ISO 33000. Amb els següents principis:​

  • Assegurar que els requisits del client es determinen i es compleixen amb l'objectiu de millorar la satisfacció del client.

  • Assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació de l'organització i dels nostres clients.

  • Complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables, així com els acordats amb el client i altres parts interessades.

  • Prevenir la contaminació, protegir el medi ambient, reduir l'impacte de les nostres activitats i orientar-les cap al desenvolupament sostenible.

  • Implicar a tot el personal per a assegurar el compliment de les polítiques, processos i procediments establerts.

  • Proposar i avaluar millores en l'organització interna i en els nostres mètodes de treball.

  • Fomentar la igualtat d'oportunitats per a tots, així com la no discriminació per cap mena de raó (nacionalitat, religió, orientació sexual, etc.)


La Direcció de NexTReT revisa periòdicament el sistema de gestió, per a assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínua.

En aquesta revisió s'avaluen els riscos i les oportunitats de millora del sistema i del control dels processos, i es detecten les necessitats d'efectuar canvis en el sistema de gestió.


Política del Sistema de Gestión