Inicia

​​Política​ del Sistema de Gestió

A NexTReT tenim un compromís total per assolir els requisits de la nostra activitat mentre perseguim l'excel·lència. Hem aconseguit aquesta premissa des de la nostra fundació i seguirà sent una màxima per a tots els que componem aquesta empresa. Per això, es fonamental capacitar al nostre equip com professionals altament competents per obtindré la confiança i satisfacció dels nostres clients. Donat que la nostra activitat esta 100% relacionada amb el servei al client, no tenim cap dubte sobre la prioritat d'aquesta declaració al temps que no dubtem del èxit de la mateixa.

En referencia amb la relació que mantenim amb els nostres clients, en la presentació dels nostres serveis i en l'entrega dels projectes que implementem, el compromís de qualitat i la millora continua esta present en tots els processos que ens relacionen amb el client.

Es per això q​​ue a NexTReT oferim serveis de alta disponibilitat i protegim tota la nostra informació i la dels nostres clients complint amb els controls de protecció davant pèrdues, manipulacions o divulgacions no autoritzades. Aquest nivells de seguretat estan basats en els controls i objectius establerts en les normes UNE-ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 i las legislacions aplicables a la seguretat d ela informació, la LSSI i la protecció de dades personals.

El nostre sistema de Gestió estableix com principal objectiu de Seguretat de la Informació i Gestió de Serveis TI las següents bases:

  • Assegurar que els requisits del client es determinin i es compleixin amb l'objectiu de millorar la satisfacció del client.
  • Complir amb els acords de nivell de servici.
  • Disponibilitat: per assegurar que totes les persones autoritzades i processos tinguin accés a la informació quan ho requereixin.
  • Integritat: per preservar la veracitat, la complexitat de la informació i els mètodes de processament.
  •  Confidencialitat:​ per assegurar que a la informació solament pugui ser accessible a les persones i processos que compten amb la autorització o amb els permisos.
  • Utilitzar la gestió dels riscos als quals es veuen sotmesos als serveis que entreguem, com eina de millora, de manera que el nivell de confidencialitat, integritat i disponibilitat quedi dintre de uns barems acceptables tant per NexTReT com pels clients.
  • Proposar i avaluar millores en l'organització interna i en els nostres mètodes de treball.

La Direcció de NexTReT revisa periòdicament el sistema de gestió, per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficiència continua.

En aquesta revisió s'avaluaran les oportunitats de millora del sistema i del control dels processos, i es detecten les necessitats d'efectuar canvis en el sistema de gestió. ​

​​​​​

Política del Sistema de Gestió