Inicia

​​​​

​Decla​ració ​​de la Política de Seguretat

La política de seguretat de NexTReT té per objectiu marcar les pautes d'alt nivell a seguir perquè tots els tractaments d'informació relatius als processos de negoci indicats en l'abast es realitzin de manera segura i únicament per personal autoritzat, així com protegir la informació de l'organització i dels nostres clients, davant possibles pèrdues de confidencialitat, integritat i/o disponibilitat.

Per a tot això, existeix un sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI) basat en ISO 27001 que segueix un cicle de millora contínua.

Aspectes bàsics de la política de seguretat de NexTReT:​​

  • Assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

  • Complir tots els requisits legals aplicables.

  • Tenir un pla de continuïtat que permet recuperar-se d'un desastre en el menor temps possible.

  • Formar i conscienciar a tots els empleats en matèria de seguretat de la informació.

  • Gestionar adequadament totes les incidències ocorregudes.

  • Tots els empleats són informats de les seves funcions i obligacions de seguretat i són responsables de complir-les.

  • Hi ha un responsable ​de seguretat encarregat del sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI) de l'organització.

  • Millorar de forma contínua el SGSI i per tant, la seguretat de la informació de l'organització.


Data última revisió: 08/06/2020

Política Seguretat